Terugkijken en vooruitblikken

06-01-2016

Laat ik beginnen met u een goed 2016 wensen, in alle opzichten. Dromen, wensen, plannen, ambities voor het nieuwe jaar. Ook ik heb ze. Sommige spreek ik hardop uit, andere blijven privé. Plannen en dromen zijn er zeker ook voor Villa Joep. Met de presentatie van het Strategisch plan 2020 wordt duidelijk hoe we naar die toekomst kijken.

Geen toekomst zonder geschiedenis. Altijd goed om even terug te kijken. Wat bracht ons de afgelopen vijf jaar? Serieuze doorbraken in onderzoek, een stabiele stroom van donaties, enorm toegenomen aandacht voor neuroblastoom en Villa Joep, de viering van ons 10-jarig bestaan en de ondertekening van een belangrijke samenwerkingsovereenkomst met het Prinses Máxima Centrum. Resultaten waar we samen hartstikke trots op mogen zijn. Maar we weten ook dat we dóór moeten. Ook dit jaar verloren we weer veel te veel patiëntjes en ondanks alle voortgang beseffen we dat we er toch ook nog lang niet zijn.

Samenwerking
Ons doel blijft onveranderd. Villa Joep stopt pas als er een therapie tegen neuroblastoom is die kinderen kan genezen. Dat vergt meer onderzoek, meer aandacht voor zakelijke fondsenwerving en intensieve samenwerking met alle betrokkenen in ons speelveld. Het strategisch plan zet de lijnen uit om die ambities te realiseren.

Versnellingsambitie
Onze belofte blijft: ‘100% naar onderzoek’. De komende vijf jaar met de focus op het versnellen van onderzoek. Dat doen we door actiegerichte financiering, met twee tot drie nieuwe onderzoeken per jaar. We gaan voor intensieve samenwerking met toponderzoekers en voor kennisdeling. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse Scientific Progress Meeting voor onze toponderzoekers. De start van het Prinses Maxima Centrum in 2016 gaat zonder twijfel een ‘boost’ geven aan onze versnellingsambitie. Villa Joep wordt een waardevolle partner en financier van dit leidend Europees onderzoeks- en behandelcentrum voor neuroblastoom.

Community
Maar er is meer nodig. De afdeling Fondsenwerving is in 2015 versterkt om de samenwerking met professionele partners, bedrijven en filantropische stichtingen te intensiveren. Villa Joep gaat zich inzetten om de groeiende neuroblastoom community te faciliteren, te boeien en te binden. Bijvoorbeeld via sociale media en met een ‘Villa Joep-vestiging’ in het Prinses Máxima Centrum. We willen een vertrouwde plek zijn voor patientjes en families. En steun en vraagbaak zijn voor de netwerken rondom vele lokale initiatieven. Het borrelt al weer van de goede ideeën hoe wij ons de komende jaren sprankelend, professioneel en raak gaan presenteren! ‘Duurzame impact in onderzoek’ is de titel van het Strategisch plan 2020. Datgene doen wat op de langere termijn blijvend resultaat oplevert. We halen aan het begin van 2016 nog eens diep adem om de versnelling in te zetten op die lange weg die voor ons ligt. Ik hoop van harte dat wij daarbij ook in de komende jaren op uw steun mogen rekenen.

Vanaf deze plaats wil ik u namens het hele bestuur en alle vrijwilligers van Villa Joep een voorspoedig en hoopvol 2016 toewensen. Dat ook uw wensen en ambities realiteit mogen worden.

Jos Huijbregts, voorzitter Villa Joep


Terug naar het overzicht

Op de hoogte blijven?

4x per jaar verschijnt de Villa Joep nieuwsbrief boordevol onderzoeksinformatie, achtergronden en nieuws over acties van onze stichting!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.