Afscheid Jimmy Bastiaans

25-02-2017

Jimmy Bastiaans (12) overleed eind januari. In overleg met Jimmy werd geld ingezameld tijdens zijn afscheid, in plaats van bloemen. Hartverwarmend, vinden we.
Bij Jimmy Bastiaans werd een maand voor zijn vierde verjaardag, in augustus 2005, neuroblastoom geconstateerd. Een zwaar half jaar met chemobehandelingen volgde, Jimmy vocht en overwon de neuroblastoom. Bijna vijf jaar lang leek het er op dat Jimmy een survivor zou worden. Maar vlak voor het verstrijken van de magische vijf jaar kwam de neuroblastoom terug. De laatste controleafspraak was zelfs al gemaakt. Jimmy kreeg opnieuw een behandeling met chemokuren, maar deze kuren sloegen niet aan. In overleg met Jimmy is toen besloten om de kwaliteit van leven voorop te stellen en de neuroblastoom met lichtere chemokuren onder controle te houden.
Door deze keuze kon Jimmy zijn basisschool afmaken, met als hoogtepunten het kamp op Ameland en de afscheidsmusical. In het najaar van 2013 won de neuroblastoom steeds meer terrein en Jimmy voerde een zware strijd om toch zo veel mogelijk uit het leven te halen. Op 26 januari 2014 kwam de neuroblastoom als eindoverwinnaar uit de strijd en overleed Jimmy op 12-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn ouders.
Nog in overleg met Jimmy is gevraagd om geen bloemen te doen bij de uitvaart. In plaats hiervan is er tijdens de avondwake en de uitvaartdienst een collecte gehouden voor Villa Joep.
De opbrengst hiervan was 2874,35 euro. Een geweldig bedrag waar uit blijkt dat Jimmy en zijn manier waarop hij strijd heeft geleverd indruk heeft gemaakt. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd heel erg bedankt.


Terug naar het overzicht

Op de hoogte blijven?

4x per jaar verschijnt de Villa Joep nieuwsbrief boordevol onderzoeksinformatie, achtergronden en nieuws over acties van onze stichting!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.