Wetenschappelijk adviseur voor Villa Joep

14-01-2018

Villa Joep wil onderzoeksvoorstellen onafhankelijk op medische en wetenschappelijke waarde schatten, voordat financiële steun kan worden toegezegd. Daarvoor maakt Villa Joep sinds begin 2018 gebruik van wetenschappelijk adviseur Matthias Fischer.

De Duitse professor is internationaal erkend expert op het gebied van experimentele pediatrische oncologie. Hij werkt in het centrum voor moleculaire geneeskunde aan de medische faculteit van de Universiteit van Keulen. Matthias Fischer coördineert het wetenschappelijk beoordelingsproces van de projectaanvragen die bij Villa Joep binnenkomen. Daarbij worden verschillende in neuroblastoom gespecialiseerde oncologen en wetenschappers om hun mening gevraagd over het projectvoorstel. Per aanvraag kijken de wetenschappers en medici naar negen aspecten om tot een evenwichtig oordeel te komen. Zij kijken onder meer naar de mogelijke bijdrage aan de bestrijding van neuroblastoom, de mate van innovativiteit, eventuele risico's en de wetenschappelijke kwaliteit. Op basis van het eindadvies van Matthias Fischer beslist het bestuur van Villa Joep welke onderzoeken worden gesponsord.


Terug naar het overzicht

Op de hoogte blijven?

4x per jaar verschijnt de Villa Joep nieuwsbrief boordevol onderzoeksinformatie, achtergronden en nieuws over acties van onze stichting!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.