Dr. Marialaura Petroni

Ontwikkelingen in onderzoek

28-06-2018

De Italiaanse onderzoeker Marialaura Petroni bezocht met steun van de Villa Joep Foundation Travel Award het tweejaarlijkse congres Advances in Neuroblastoma Research (ANR) in San Francisco (VS). Zij doet verslag.

Heterogene tumoren
Neuroblastoomtumoren zijn heterogeen. Dit betekent dat de tumor bestaat uit verschillende tumorcellen; cellen die verschillen in hoe ze er uit zien en hoe ze zich gedragen. Het is een van de voornaamste redenen voor therapieresistentie. Een behandeling heeft dan bijvoorbeeld effect op de ene tumorcel, maar niet op de andere. Op de ANR bijeenkomst leerde ik dat met een nieuwe, relatief eenvoudige bloedtest de tumor kan worden getypeerd. En dit helpt om de behandelrespons bij patiënten nauwkeuriger te voorspellen.

Nieuwe immuuntherapie
Ander belangwekkend onderzoek dat werd gepresenteerd, betrof studies naar nieuwe vormen van immuuntherapie. Zowel het anti-PD1-antilichaam (in combinatie met intensieve radiotherapie) als het gebruik van zogeheten CAR-T cellen lijken veelbelovend in preklinische studies (bijvoorbeeld dierproeven). Deze nieuwere varianten van immuuntherapie zullen op betrekkelijk korte termijn bij patiënten worden geëvalueerd.

MYCN
Bij de classificatie van neuroblastoom (van ‘erg laag’ tot ‘hoog’ risico) is het van belang om te weten of er sprake is van MYCN-gen-amplificatie (MNA). In geval van neuroblastoom met MNA is het risico namelijk bijna altijd hoog. Er werden bij de ANR bijeenkomst dan ook verschillende manieren besproken om MNA aan te pakken, bijvoorbeeld door opeenstapeling van DNA-schade te bevorderen. Als een tumorcel zich vermeerdert, moet het DNA in die cel eerst worden verdubbeld. Sommige moleculen in de cel herstellen de fouten die bij dit proces optreden. Door de werking van een van die moleculen (MRE11) te onderdrukken, bezwijkt een cel met MNA aan zogeheten DNA-replicatiestress, zo toonden wij in preklinisch onderzoek. Ons eigen onderzoek wijst zodoende op het belang van verdere ontwikkeling van een medicijn dat MRE11 inhibeert voor neuroblastoompatiënten waarbij sprake is van MNA.


Dr. Marialaura Petroni
Center for Life Nano Science (CLNS@Sapienza) van het Instituto Italiano di Tecnologia te Rome (Italië)

(Vertaling en redactie ten behoeve van leesbaarheid door Remco Havermans, vrijwilliger afdeling Onderzoek van Villa Joep)


Terug naar het overzicht

Op de hoogte blijven?

4x per jaar verschijnt de Villa Joep nieuwsbrief boordevol onderzoeksinformatie, achtergronden en nieuws over acties van onze stichting!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.