Verantwoording

CBF-keurmerk

Villa Joep heeft professionaliteit, transparantie en deugdelijk bestuur hoog in het vaandel staan. Villa Joep is op hoofdlijnen dan ook ingericht volgens de criteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Toch hebben wij geen keurmerk van het CBF. Dit is een bewuste keuze. Elke cent die we ontvangen van donateurs, besteden we aan onderzoek. Het is één van onze fundamentele uitgangspunten. Hoewel wij ons volledig kunnen vinden in de betrouwbaarheidsgedachte achter dit keurmerk, zou deelname daarmee strijdig zijn. We houden ons aan wat we donateurs beloven en daarin past geen eenmalige uitgave aan het keurmerk en een jaarlijkse bijdrage die afhankelijk is van de baten.

Villa Joep onderschrijft evenwel de betrouwbaarheidsgedachte van het CBF-keurmerk (zie www.cbf.nl). Het stelt criteria aan de inrichting van Bestuur, Beleid, Fondsenwerving, Voorlichting en Communicatie, Besteding van de middelen en Verantwoording.

Villa Joep is op hoofdlijnen ingericht volgens de criteria van het CBF.

 

Bestuur & Raad van Toezicht

Villa Joep is een daadkrachtige organisatie, pragmatisch, gedegen en gedreven, kritisch en realistisch, enthousiast en bescheiden. Het bestuur bestaat uit drie volledig onbezoldigde leden, elk met een eigen taakgebied.

De Raad van Toezicht van Villa Joep bewaakt de professionaliteit en de kwaliteit van het bestuur van de stichting. Zo dient de raad goedkeuring te geven aan de meerjarenplannen van alsmede de financiële gang van zaken bij de stichting. De raad benoemt de bestuursleden en wil als constructief klankbord voor dat bestuur fungeren.

De organisatie rust verder op de inzet van tientallen vrijwilligers binnen de afdelingen Fondsenwerving, Onderzoek, Families, Financiën, Marketingcommunicatie, Personeel & Organisatie. Een belangrijke rol is weggelegd voor een groot aantal ambassadeurs. Zij vertegenwoordigen Villa Joep bij acties en evenementen. 

 

Beleidsplan

Het Bestuur legt de doelen en de koers van Villa Joep vast in een strategisch beleidsplan voor steeds vijf jaar. In 2015 is het Strategisch beleidsplan 2015 -2020 gepresenteerd. Kern daarin: het versterken van de organisatie om duurzame impact op onderzoek te kunnen realiseren.

 

Fondsenwerving, Voorlichting en Communicatie

De afdeling Fondsenwerving zet zich in om nieuwe fondsen aan te boren in de zakelijke en particuliere markt. Ook coördineren zij het contact met bestaande donateurs en partners.

 

Besteding van de middelen & verantwoording

Een speciale commissie van internationaal hoog aangeschreven deskundigen beoordeelt de financieringsaanvragen voor op neuroblastoom gericht onderzoek. De gefinancierde onderzoeken worden structureel gevolgd en getoetst op een aantal criteria.

Via www.villajoep.nl wordt zo actueel mogelijk verslag gedaan van fondswervende activiteiten. Ook op het gebied van onderzoek in Nederland en daarbuiten doen we zo vaak mogelijk en transparant verslag. Een accountant beoordeelt onze jaarrekeningen

 

Een kopie van onze statuten vind je hier.


Op de hoogte blijven?

4x per jaar verschijnt de Villa Joep nieuwsbrief boordevol onderzoeksinformatie, achtergronden en nieuws over acties van onze stichting!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.