Vrienden van Villa Joep

Doelstelling

Het ondersteunen van de activiteiten van Stichting Villa Joep, gevestigd te voorschoten met RSIN 814001865, onder meer door financiële ondersteuning, ondersteuning in natura en het beschikbaar stellen van de diensten van haar medewerkers. 

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Villa Joep hanteert als doelstelling dat 100% van de fondsen die zij werft daadwerkelijk worden besteed aan onderzoek (de "100% doelstelling"). Tot 1 oktober 2016 trachtte Stichting Villa Joep haar doelstelling te realiseren door de inzet van uitsluitend vrijwilligers; Stichting Villa Joep had en heeft geen betaalde krachten in dienst. Zij probeert bovendien de bureaukosten tot een minimum te beperken. Het bestuur van Stichting Villa Joep heeft in 2016 besloten dat zij haar doelstelling beter dient door de inzet van één betaalde kracht voor 32 uur per week. Hiertoe is mw. Evelien Huising-Mechielsen aangetrokken. Om de 100% doelstelling van Stichting Villa Joep te kunnen blijven waarmaken, is mw. Huising in dienst getreden van de Stichting Vrienden van Villa Joep. De Stichting Vrienden van Villa Joep stelt mw. Huising om niet ter beschikking aan Stichting Villa Joep. De Stichting Vrienden van Villa Joep zal eigen fondsen dienen te werven. Zij zal daartoe zeer specifiek en selectief een beroep doen op (zeer) vermogende particulieren en bedrijven. De Stichting Vrienden van Villa Joep heeft niet het voornemen om fondsen te werven van het publiek.
Het gehele beleidsplan vindt u hier

 

Bestuursverslag en financiële verantwoording

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

 

Namen en functies bestuurders

Huijbregts, Josephus Johannes Willem Maria: voorzitter
Gummels, Ann Antoinette Thérèse: secretaris
Olden, Paul Dirk: penningmeester
Heisen, Leontine Maria Elizabeth: bestuurder
Koop, Arjan: bestuurder 

Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van Villa Joep
Soldeniersveld 304
7327 GK Apeldoorn

RSIN 856720021

 


Op de hoogte blijven?

4x per jaar verschijnt de Villa Joep nieuwsbrief boordevol onderzoeksinformatie, achtergronden en nieuws over acties van onze stichting!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.