Vrienden van Villa Joep

Doelstelling

Het ondersteunen van de activiteiten van Stichting Villa Joep, gevestigd te voorschoten met RSIN 814001865, onder meer door financiële ondersteuning, ondersteuning in natura en het beschikbaar stellen van de diensten van haar medewerkers. 

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Villa Joep hanteert als doelstelling dat 100% van de fondsen die zij werft daadwerkelijk worden besteed aan onderzoek (de "100% doelstelling"). Stichting Villa Joep heeft geen betaalde krachten in dienst. Zij probeert bovendien de bureaukosten tot een minimum te beperken.

De Stichting Vrienden van Villa Joep werft eigen fondsen door een specifiek en selectief beroep te doen op (zeer) vermogende particulieren en bedrijven. De Stichting Vrienden van Villa Joep heeft niet het voornemen om fondsen te werven van het publiek.

Het gehele beleidsplan vindt u hier

 

Bestuursverslag en financiële verantwoording

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

 

Namen en functies bestuurders

Huijbregts, Josephus Johannes Willem Maria: voorzitter
Heisen, Leontine Maria Elizabeth: bestuurder
Koop, Arjan: bestuurder 

Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van Villa Joep
Soldeniersveld 304
7327 GK Apeldoorn

RSIN 856720021

 


Op de hoogte blijven?

4x per jaar verschijnt de Villa Joep nieuwsbrief boordevol onderzoeksinformatie, achtergronden en nieuws over acties van onze stichting!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.