Aloïs van Vliet

Actief sinds september 2022
Functie Raad van Advies

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Ik wilde me graag inzetten voor een goed doel.

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Via Leontine.

 

Waar ben je trots op binnen je activiteiten voor Villa Joep?

Dat ik me kan inzetten en een bijdrage kan leveren aan het uiteindelijk oplossen van neuroblastoom kanker