Nelleke de Witte

Actief sinds 2007
Functie Fondsenwerving

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Toen ik hoorde wat de doelstelling van Villa Joep is en nadat ik Leontine en Rowald had ontmoet, heb ik Villa Joep in mijn hart gesloten. Ik ben geen lotgenoot en ben pas echt bekend geworden met neuroblastoom nadat ik mij als vrijwilliger had aangesloten bij Villa Joep. De puurheid van de stichting (100% gaat naar onderzoek) en de droom van Villa Joep (pas stoppen als de juiste medicijnen zijn gevonden en alle kinderen kunnen genezen) zijn de twee peilers waardoor ik mij met hart en ziel wil inzetten.

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Door mijn echtgenoot Jan de Witte en via een advertentie op Sportschool Hoogendijk in Vlaardingen.

 

Waar ben je trots op binnen je activiteiten voor Villa Joep?

Dat ik nog steeds na al die jaren met een warm hart voor Villa Joep mensen tijdens acties, presentaties, via de email kan enthousiasmeren zich in te zetten voor Villa Joep.

 

Terug naar alle vrijwilligers