Doorbraak: Ontdekking resistent tweede celtype in neuroblastoom tumoren

05 juli 2017

De Neuroblastoom Research Group van het AMC in Amsterdam heeft een belangrijke ontdekking gedaan. Het – mede door Villa Joep gefinancierde - onderzoek toont aan dat neuroblastoom niet uit één maar uit twee celtypen bestaat. Het onderzoek is gepubliceerd in een artikel in het gerenommeerde tijdschrift Nature Genetics. Het ontdekken van een tweede celtype kan baanbrekend zijn voor het neuroblastoomonderzoek én voor de behandeling.

 

Onderzoekers Rogier Versteeg en Johan van Nes hebben met hun team een nieuw celtype ontdekt in de neuroblastoomtumor naast het reeds bekende celtype. Bij elke nieuwe diagnose, van stadium 1 tot en met 4, bevat de tumor beide celtypen. Het nieuwe celtype is dan wel in de minderheid.

Wanneer de neuroblastoom ook na intensieve (chemo)behandeling terugkeert, het zogenaamde recidief, blijkt het vervolgens voor zo’n tachtig procent te bestaan uit het nieuwe celtype. Het nieuwe celtype blijkt resistent voor de gangbare chemotherapie.

De ontdekking is goed nieuws en biedt een nieuw inzicht in neuroblastoom. Onderzoeker Rogier Versteeg: “We kunnen nu op zoek naar een therapie waarmee dit nieuwe celtype wordt bestreden en zo de terugkeer van de tumor kan worden voorkomen.”

 

Versnelling

“De publicatie is een belangrijke erkenning voor het werk van het onderzoeksteam”, aldus onderzoeksleider Rogier Versteeg. “Tegelijk is het een sterke aanmoediging voor Villa Joep, alle donateurs en onze collega’s in het buitenland. Zij zien met deze ontdekking sterke aanwijzingen voor de resultaten van eigen onderzoek. Door het structureel (mede) financieren van onderzoek is het mogelijk onderzoek naar neuroblastoom te versnellen.”