Afgerond | Zebrafish modeling of neuroblastoma

Recent genetisch onderzoek heeft geleid tot belangrijke nieuwe inzichten in de ontstaansmechanismen van neuroblastoom. De Gentse onderzoeksgroep heeft hierbij ook essentiële bijdragen geleverd, onder andere in nauwe samenwerking met de Amsterdamse onderzoeksgroep geleid door Prof. Rogier Versteeg.

 

Eén van deze ontdekkingen betrof een zeer vaak voorkomend genetisch defect waarbij vele genen gelegen op chromosoom 17 betrokken zijn. Dankzij de recente introductie van zebravis als een diermodel voor neuroblastoom onderzoek, wordt het mogelijk binnen een realistisch tijdsbestek meerdere genen te testen op hun betrokkenheid bij het proces van tumorvorming. Het identificeren van deze nieuwe genen die aan de basis liggen van ontstaan van neuroblastoom zullen leiden tot nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling van moleculair georiënteerde behandelingsstrategieën. Deze zijn efficiënter en minder toxisch dan de huidige therapieën.

 

In dit project zullen verschillende kandidaat causale genen voor neuroblastoom, die recent geïdentificeerd werden door deze groep, onderzocht worden dankzij de ontwikkeling en exploitatie van neuroblastoom zebravis modellen.

 

Projectgegevens

Onderzoek Zebrafish modeling of neuroblastoma
Onderzoeksleider(s)  
Locatie Ghent University Hospital
Gestart 2014
Looptijd 3 jaar
Kosten € 445.000