Lopende onderzoeken

Villa Joep financiert wetenschappelijk onderzoek naar neuroblastoom. Onderstaand een overzicht van alle momenteel lopende onderzoeken die door Villa Joep worden gefinancierd.