Lintje voor Rein van der Burg

27 april, 2021

Onze vrijwilliger Rein van der Burg heeft in de gemeente Oldenzaal een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Rein is bij gelegenheid van Koningsdag 2021 benoemd in de Orde van Oranje Nassau.

Rein werkte tot aan zijn pensioen, in 2015, bij de Koninklijke PTT Nederland als specialist pensioenen en salarissen. Zijn kennis en kunde op financieel gebied heeft hij meerdere jaren, om niet, ingezet ten behoeve van diverse organisaties.

 

Voetbalvereniging De Esch

Bij voetbalvereniging De Esch heeft hij zich in zijn rol als penningmeester sterk gemaakt voor een gezonde toekomst en de faciliteiten van deze vereniging. Daarbinnen heeft hij met meer dan een gemiddeld oog aandacht gegeven en gecreëerd voor het G-voetbal. Hierdoor is binnen Zvv De Esch het G-voetbal niet alleen op de kaart gezet maar uitgegroeid tot een waardevol onderdeel van de verenigingsgemeenschap. Op een gegeven moment zag het er naar uit dat de G-voetballers moesten stoppen omdat er geen geld meer was voor o.a het busvervoer. Mede op initiatief van Rein is toen de stichting Vrienden Oldenzaalse Gehandicaptensport in het leven geroepen. De stichting heeft vele jaren de extra kosten die de G-sport met zich meebrengt betaald. Hij was de stimulerende kracht bij de totstandkoming van een kunstgrasveld voor de G-voetbal en de ingrijpende renovatie van het club-gebouw.

 

Familievereniging van De LosserHof en De Colckhof

Voor de familievereniging van De LosserHof en De Colckhof (instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking) heeft Rein ook een rol van betekenis gespeeld. Naast zijn functie van penning-meester heeft hij zich met veel creativiteit en voortvarendheid, en met behulp van zijn grote netwerk, ingezet voor de jaarlijkse familiedagen van de vereniging.

 

Betrokkenheid bij strijd tegen neuroblastoom

Begin 2013 raakte Rein betrokken bij de (ongelijke) strijd van Jurre Jonker. Jurre had een zeldzaam voorkomende neuroblastoom, waarvoor alleen een kleine kans op herstel was als hij daarvoor in de Philadelphia (VS) kon worden behandeld. Daarvoor was geld nodig, veel geld. Rein werd benaderd en formeerde een team. In maart 2013 richtte hij de stichting JurreStrijd op. Binnen no time werden allerlei acties opgezet, een facebook- en website aangemaakt. Ongelofelijk maar de doelstelling, 90.000 euro bij elkaar te sprokkelen, werd in juli al gerealiseerd. Het gezin kon en ging naar Amerika voor de immunotherapie die Jurre’s redding zou kunnen zijn. Helaas sloeg de behandeling niet aan en is Jurre op 26 april 2014 overleden.


De Stichting JurreStrijd werd dan ook in november 2014 opgeheven. Het overgebleven geld (40.000 euro) werd overgemaakt naar de stichting Villa Joep. Na het overlijden van Jurre wilde Rein structureel meer betekenen voor gezinnen die te maken kregen met neuroblastoom. Inmiddels heeft hij bij de stichting Villa Joep, als vrijwilliger, een aantal andere zogenaamde patiëntstichtingen begeleidt. Een loodzware taak o.a. vanwege de emotionele beladenheid van de situatie. Daarnaast is hij bij Villa Joep ook actief binnen de afdeling middelen waar hij voor de financiële afhandeling zorgt van alle donaties. 

 

Koninklijke Muziekvereniging Semper Crescendo

Naast de toch wel opmerkelijke en speciale activiteiten heeft Rein twee bestuursperiodes de voorzittershamer van de Koninklijke Muziekvereniging Semper Crescendo gehanteerd en zich op meerdere fronten verdienstelijk gemaakt bij “De Bonkenbargkapel”.

 

Kortom

Rein heeft zich voor een breed scala aan vrijwilligerswerk ingezet. Zijn gedrevenheid en zijn nimmer aflatende enthousiasme worden door zijn medevrijwilligers en –bestuursleden geprezen. Hij wordt gezien als een grote stimulator en initiator, als iemand die achter de schermen heel veel werk verzet, als een voorbeeld voor velen.

 

Rein van der Burg