Vrienden van Villa Joep

De Stichting Vrienden van Villa Joep is opgericht in 2016 en heeft als beperkt doel het steunen van de activiteiten van Stichting Villa Joep, onder meer door financiële ondersteuning voor onvermijdbare kosten en ondersteuning in natura.

 

Strikte scheiding

De Stichting Vrienden van Villa Joep draagt bij aan een strikte scheiding tussen fondsen die worden geworven ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (Stichting Villa Joep) en fondsen die worden geworven ter bestrijding van o.a. bureaukosten en kosten voor het ondersteunen van activiteiten (Stichting Vrienden van Villa Joep). Hiermee stelt de Vriendenstichting Stichting Villa Joep in staat donaties 100% naar onderzoek te laten gaan. Het bestuur van de Stichting Villa Joep en de Stichting Vrienden van Villa Joep bestaat uit dezelfde personen. Ook voor de Stichting Vrienden van Villa Joep geldt dat alle bestuurders onbezoldigd zijn. Bij het werven van fondsen voor de Vriendenstichting wordt de donateur altijd vooraf geïnformeerd.