Onderzoek

Om genezing van neuroblastoom dichterbij te brengen, is veel en goed onderzoek nodig. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het stimuleren en (co-) financieren van baanbrekend top-onderzoek in Nederland en België. We richten ons op onderzoek dat concrete therapie en verbeterde behandeling van patiëntjes uiteindelijk mogelijk maakt.

 

Verschillende soorten onderzoek

Daar waar in de eerste jaren het begrip neuroblastoom beperkt was, heeft het fundamentele DNA-onderzoek inmiddels veel kennis opgeleverd. Op basis daarvan ontstaan veel invalshoeken voor meer toegepast onderzoek van compounds die op termijn mogelijk een bijdrage zouden kunnen gaan leveren aan de genezing van neuroblastoom. Villa Joep investeert in vier soorten onderzoek:

  • fundamenteel gen-onderzoek
  • onderzoek naar antibodies (antilichamen)
  • translationeel onderzoek naar epigenetische medicijnen
  • (pre)klinisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen.

 

Onafhankelijke beoordeling onderzoeksvoorstellen

Voor het onafhankelijk beoordelen van de bij Villa Joep ingediende onderzoeksvoorstellen op medische en wetenschappelijke waarde hebben we contact met de Duitse professor Matthias Fischer. Matthias Fischer wordt internationaal gezien als expert op het gebied van experimentele pediatrische oncologie. Hij is verbonden aan het centrum voor moleculaire geneeskunde van de medische faculteit van de Universiteit van Keulen.


Matthias Fischer coördineert het wetenschappelijk beoordelingsproces van de projectaanvragen die bij Villa Joep binnenkomen. Daarbij worden meerdere in neuroblastoom gespecialiseerde oncologen en wetenschappers om hun mening gevraagd over het projectvoorstel om zo tot een evenwichtig oordeel te komen. Per aanvraag kijken de wetenschappers en medici naar tien aspecten. Denk daarbij aan hoe het bij kan dragen aan de bestrijding van neuroblastoom, innovatie, mogelijke risico's, haalbaarheid en de wetenschappelijke kwaliteit. Op basis van het eindadvies van Matthias Fischer beslist het bestuur van Villa Joep welke onderzoeken worden gesponsord.

 

Voor meer informatie over onderzoeksfinanciering van Villa Joep neem contact op met onderzoek@villajoep.nl

 

Villa Joep onderzoeken