Cookie & Privacy Policy

Villa Joep ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Bij uw bezoek aan deze website worden uw persoonsgegevens niet door Villa Joep geregistreerd. Wanneer u door het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het worden van donateur, het aanmaken van een profiel, het aanmelden voor het organiseren van een actie en/of andere communicatie uw persoonsgegevens vermeldt, zullen deze worden geregistreerd voor het doel waarvoor u die gegevens vermeldt. Deze gegevens kan Villa Joep gebruiken voor een goede communicatie met u.


Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.Villa Joep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Het waarborgen van de privacy van bezoekers van villajoep.nl vinden wij belangrijk. Daarom beschrijven we in deze Privacy Policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door het aanmelden voor onze nieuwsbrief, door u aan te melden als donateur, door het aanmaken van een profiel, door het aanmelden voor het organiseren van een actie en/of andere communicatie)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type


Verwerking gegevens

Villa Joep verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • om contact met u te kunnen opnemen
 • om u informatie te sturen
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.


Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuws van Villa Joep kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die wij versturen.
Villa Joep hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een
 • overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Villa Joep, waarbij Villa Joep erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
 • het maken van studies, modellen en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Villa Joep bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het beheer van leden/donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/donateurs of voor het detecteren van behoeften van donateurs;
 • het verzorgen en verbeteren van de website op basis van IP adressen en bijbehorend klikgedrag. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

 

Cookies en Website

Op de website worden gegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest bezochte en gezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s te kunnen plaatsen. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan de website, op uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens, zodat u als u de website bezoekt kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website voor u te optimaliseren en dankzij de cookie herkent een website u als terugkerende bezoeker.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking
tot internet gebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites van partners zijn, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement van de websites die u bezoekt.


Vragen aan Villa Joep
Indien u via deze site of via e-mail vragen stelt aan Villa Joep, zullen uw gegevens worden geregistreerd voor het beantwoorden daarvan.


Facebook, Twitter
Om webpagina’s te kunnen promoten zijn op de website buttons van Facebook en Twitter opgenomen. Deze buttons werken middels stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Villa Joep heeft hier geen invloed op. Wij verwijzen u dan ook naar de privacy-verklaringen van Facebook en Twitter om te lezen wat zij met uw (persoons-) gegevens die zij via de cookies verwerken doen.


Hoelang wij gegevens bewaren
Villa Joep zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.


Delen met derden
Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Villa Joep
Villa Joep kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van Villa Joep. Villa Joep ziet erop toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. In geen geval, behoudens wettelijke verplichtingen, zullen uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@villajoep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Villa Joep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging
Villa Joep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Villa Joep.
De website van Villa Joep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan naar aanleiding van wettelijke of andere omstandigheden moeten worden gewijzigd.


Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over de Privacy Policy van Villa Joep en VillaJoep.nl, kun u ons benaderen via:
Villa Joep
info@villajoep.nl
070- 750 74 88