Doorbraken

Hoopgevende resultaten uit door Villa Joep gefinancierd onderzoek bevestigen dat we de juiste weg zijn ingeslagen. De visie van Villa Joep is helder: neuroblastoom de wereld uit!