Verantwoording

Sinds de oprichting van Stichting Villa Joep gaat al het ingezamelde geld rechtstreeks naar het onderzoek naar neuroblastoom. Dat is zo en dat blijft zo.  

 

Beleidsplan 2020 - 2023

Onder het motto ‘Op tempo houden’ wordt de focus nadrukkelijk gericht op het aanjagen en financieren van succesvol onderzoek naar neuroblastoom. In het beleidsplan is te lezen hoe we dat willen bereiken:

 

ANBI

Villa Joep is door de Belastingdienst erkend als ANBI. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Villa Joep, een aantal fiscale voordelen. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Villa Joep volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Villa Joep is als ANBI-stichting verplicht een aantal gegevens online te publiceren. Deze gegevens publiceren we zowel op onze eigen website als de Kennisbank Filantropie

 

CBF-keurmerk

Villa Joep heeft professionaliteit, transparantie en deugdelijk bestuur hoog in het vaandel staan. Wij zijn op hoofdlijnen dan ook ingericht volgens de criteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Toch hebben wij geen keurmerk van het CBF. Dit is een bewuste keuze. Elke euro die wij ontvangen van donateurs, besteden we aan onderzoek. Het is één van onze fundamentele uitgangspunten. Hoewel wij ons volledig kunnen vinden in de betrouwbaarheidsgedachte achter het CBF-keurmerk, zou deelname daarmee strijdig zijn. Wij houden ons aan wat we donateurs beloven en daarin past geen eenmalige uitgave aan het keurmerk en een jaarlijkse bijdrage die afhankelijk is van de baten. Villa Joep onderschrijft evenwel de betrouwbaarheidsgedachte van het CBF-keurmerk.