Beleidsplan voor komende 3 jaar

04 november, 2020

Recent presenteerde het bestuur van Villa Joep het vierde meerjarenplan. In dit plan wordt de koers van de stichting op hoofdlijnen voor de komende drie jaar uiteen gezet. Villa Joep gaat met veel energie op de ingeslagen weg door, waarbij we het aanjagen en financieren van succesvol onderzoek centraal stellen: Onderzoek ‘op tempo houden’. De organisatie wordt rond dit doel verder versterkt.

Focus op verder uitbouwen onderzoek

Ons eerste meerjarenplan stond in teken van het opzetten van een ondernemende
organisatie. Met het tweede plan hebben we nog beter richting kunnen geven aan onze strijd tegen neuroblastoom. Het derde plan stond in het teken van duurzame impact in onderzoek.
We hebben in de eerste vijftien jaar van ons bestaan grote successen geboekt op het gebied van fondsenwerving en onderzoek, maar hebben ons einddoel nog niet behaald. Villa Joep stopt namelijk pas als er een therapie is tegen neuroblastoom, zodat kinderen van de ziekte kunnen genezen. Om dat doel te bereiken, is nog steeds meer onderzoek nodig. Daarom focust het plan op het verder uitbouwen van onderzoek. Om dit ook op de lange termijn vol te kunnen houden, zijn een brede en solide stroom inkomsten uit fondsenwerving, een stevige verankering in het neuroblastoom-veld, een sterk merk en een solide organisatie belangrijke randvoorwaarden. In dit plan zetten we uiteen hoe we deze ambities waar willen maken.