Neuroblastoom onderzoek krijgt Europese dimensie

23 maart, 2021

Het onderzoek naar de vroege signalering van neuroblastoom tumoren bij jonge kinderen dat eind 2020 succesvol is afgerond, krijgt een vervolg met een internationale dimensie. Het nieuwe onderzoek van het onderzoeksteam van kinderoncoloog Lieve Tytgat in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en haar collega André van Kuilenburg in het Amsterdam UMC, is mogelijk gemaakt door Reggeborgh. Reggeborgh, vertegenwoordigd door Gérita en Inge Wessels, stelt in de komende vijf jaar bijna 1,2 miljoen euro beschikbaar aan Villa Joep, dat het geld volledig ten goede laat komen aan het onderzoeksteam van Tytgat en Van Kuilenburg.

Het onderzoek van de groep van Tytgat en Van Kuilenburg moet in de komende jaren duidelijk maken welke stofjes (metabolieten), die door neuroblastoom worden gemaakt en uitgescheiden, gebruikt kunnen worden om patiënten met neuroblastoom te kunnen diagnosticeren en om te voorspellen of een bepaalde therapie gaat werken.

 

Europese samenwerking

Het nieuwe onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken die nauw samenhangen. Het eerste deel is in feite een vervolg op het onderzoek dat de groep van Tytgat en Van Kuilenburg eerder uitvoerde naar de zogenaamde metabolieten die in de urine kunnen worden gedetecteerd. Door de urine te testen op acht specifieke stofjes, metabolieten, kan de aanwezigheid van neuroblastoom tumoren worden opgespoord. De mate waarin de metabolieten in de urine voorkomen, geeft tevens een serieuze indicatie voor de aanwezigheid van hoogrisico neuroblastoom. In het vervolgonderzoek dat nu is gestart, gaat de groep van Tytgat en Van Kuilenburg gegevens ontvangen van collega’s uit vijftien Europese landen, die urinemonsters op dezelfde acht metabolieten hebben onderzocht. Door het koppelen van de data kan de diagnostiek naar neuroblastoom sterk worden verbeterd.

 

Slagingskans therapie

In het tweede deel van het onderzoek moet duidelijk worden of met de verkregen informatie over de metabolieten beter voorspeld kan worden welk type therapie de beste slaging- en overlevingskans zal bieden. Feit is namelijk dat niet alle kinderen met eenzelfde type neuroblastoom, even goed op de therapie reageren. Dit laat zien dat het met de huidige classificatiemethodes niet goed mogelijk is om te kunnen voorspellen of een patiënt met neuroblastoom goed op de therapie gaat reageren. Lieve Tytgat, hoofdonderzoeker en kinderoncoloog bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie: “In ons eerste onderzoek hebben we een urinetest ontwikkeld die kan meten of een kind neuroblastoom heeft, en hoe ernstig de vorm van de ziekte is. Dankzij de steun van Villa Joep kunnen we nu de waarde van deze urinetest voor betere diagnostiek in een grotere, internationale studie gaan bekijken. Dit is een belangrijke stap om de urinetest naar de klinische praktijk te brengen.”

 

Structurele donaties

Het onderzoek wordt mogelijk door de bijdrage van Reggeborgh aan Stichting Villa Joep, die onderzoeken naar neuroblastoom stimuleert en financiert. De twee organisaties hebben inmiddels een langere relatie. In de afgelopen vijf jaar steunde Reggeborgh het onderzoek naar neuroblastoom jaarlijks. De huidige donatie van 1,2 miljoen euro wordt in de komende vijf jaar volledig besteed aan het nieuwe onderzoek van de groep van Tytgat en Van Kuilenburg.

 

 Ondertekening contract

 

Uitleg onderzoek