Het ontstaan, de ontwikkeling en het verloop van neuroblastoom

Villa Joep financiert vroeg klinisch onderzoek waarin kleine groepen patiënten een geneesmiddel krijgen toegediend en onderzocht wordt of het geneesmiddel effectief werkt en veilig is.

 

Neuroblastoom is divers. Het ene neuroblastoom is het andere niet. Zo kan de prognose bij uitgezaaide neuroblastoom variëren van zeer gunstig tot zeer ongunstig. Maar alle vormen van neuroblastoom ontstaan uit voorlopers van het sympathische zenuwstelsel. Ergens gaat er iets mis bij de vroege, embryonale ontwikkeling van dit deel van het autonome zenuwstelsel. Maar wat dat ‘iets’ is, wanneer een defect optreedt en hoe dit zich verhoudt tot de verschillende verschijningsvormen van neuroblastoom is nog onduidelijk.

 

Anti-GD2-antilichaam

GD2 is een eiwit dat bij neuroblastoom ongewoon veel voorkomt aan het oppervlak van de kankercel. Dat maakt van GD2 niet alleen een goede aanwijzing dat er überhaupt sprake is van neuroblastoom, maar ook een geschikt doelwit voor behandeling.


Het anti-GD2-antilichaam kan worden gebruikt om in het laboratorium tumorcellen zichtbaar te maken. Met het antilichaam kunnen de neuroblastoomcellen in tumorweefsel worden gekleurd. Hierbij is de vraag of dit informatie oplevert waarmee het ziekteverloop kan worden voorspeld. Met bewaard tumorweefsel van de negenenveertig kinderen die immuuntherapie hebben gekregen in de Verenigde Staten zal deze vraag in eerste instantie worden onderzocht.

 

Waarom dit onderzoek?

Dit project richt zich op het beter begrijpen van het ontstaan van neuroblastoom en het inschatten van de waarde van GD2 (en het antilichaam) voor diagnose van neuroblastoom en voorspellen van het ziekteverloop.

 

Projectgegevens

Onderzoek Het ontstaan, de ontwikkeling en het verloop van neuroblastoom
Onderzoeksleider(s) Dr. Max van Noesel, Dr. Jan Molenaar & Dr. Lieve Tytgat
Locatie Prinses Máxima Centrum (Utrecht)
Gestart 2016
Looptijd 4 jaar
Kosten € 259.000