Fiscaal aftrekbaar!

Villa Joep is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Villa Joep volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Particulieren en bedrijven kunnen donaties fiscaal aftrekken! Bedrijven en ondernemers kunnen vanaf €227,- fiscaal aftrekken. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 6% van de jaarwinst. Doneert u als particulier dan zijn er ook mogelijkheden om de donatie gedeeltelijk of geheel via een lijfrente af te trekken. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting bedraagt dan: het meerdere boven 1% van het gezamenlijk verzamelinkomen (min. €60) met een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Overlegt u met uw notaris of belastingadviseur.

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Die regels zijn hier te zien. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Villa Joep, een aantal fiscale voordelen.

Villa Joep is als ANBI-stichting verplicht een aantal gegevens online te publiceren. Wij hebben ervoor gekozen onze informatie te plaatsen op de site van de Kennisbank Filantropie. Je vindt daar alle vereiste informatie,

Steun ons, het is echt de moeite waard!

anbi-logo(1).png


Op de hoogte blijven?

4x per jaar verschijnt de Villa Joep nieuwsbrief boordevol onderzoeksinformatie, achtergronden en nieuws over acties van onze stichting!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.