Vrijwilligers

Villa Joep is een stichting die volledig bestaat uit vrijwilligers. Er zijn dus geen betaalde medewerkers in dienst. Mede door de tomeloze inzet van onze vrijwilligers kunnen we de donateur de belofte doen dat iedere ontvangen euro volledig wordt besteed aan het onderzoek naar neuroblastoom.

Onze vrijwilligers zijn vaak vanuit het verlengde van hun beroep betrokken. Dat past bij Villa Joep als professionele vrijwilligersorganisatie. Ongeveer de helft van onze vrijwilligers heeft zelf in de nabije omgeving te maken gehad met een kindje met neuroblastoom. 

 

Maak kennis met onze vrijwilligers

 

Robuuste en transparante organisatie

Professioneel werken met enkel vrijwilligers vergt een robuuste en transparante organisatie. Villa Joep heeft een bestuur dat bestaat uit vier onbezoldigde leden, elk met een eigen taakgebied. Binnen onze stichting kennen we de volgende afdelingen:

  • Fondsenwerving
  • Onderzoek
  • Families
  • Marketing & Communicatie
  • HRM
  • Middelen (financiën & ICT)

 

Onze stichting heeft een raad van advies die – gevraagd en ongevraagd – adviseert over de missie, visie, ambitie en strategie van Villa Joep. 

 

Vrijwilliger worden bij Villa Joep?

Vind je het leuk om als vrijwilliger bij Villa Joep aan de slag te gaan? Bekijk onze actuele vacatures.