Petra van Dorland-Mannak

Actief sinds 2015
Functie Medewerker Personeel & Organisatie 

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Ik ben in aanraking gekomen met Villa Joep door Geerhard en Evelien Huising. Beiden zijn vrienden van mij en ik heb grote bewondering voor hun inzet en passie voor Villa Joep. Dit werkt aanstekelijk en toen er behoefte bleek te zijn aan ondersteuning op het gebied van personeelszaken binnen Villa Joep, was het voor mij eenvoudig om mij ook aan te sluiten bij deze mooie organisatie.

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Zoals hierboven, via Geerhard en Evelien Huising.

 

Waar ben je trots op binnen je activiteiten voor Villa Joep?

Ik ben er trots op dat we met het team vrijwilligers van Villa Joep zo veel kunnen doen en bereiken ter ondersteuning van de onderzoeken op het gebied van Neuroblastoom kinderkanker. Dit geeft hoop, kracht en motivatie om door te gaan met het doel van Villa Joep: Neuroblastoom de wereld uit!

 

Terug naar alle vrijwiligers