Remco Havermans

Actief sinds 2018
Functie Onderzoeksteam

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Er was een vacature bij Villa Joep binnen het onderzoeksteam. Daar wilde ik mij voor inzetten: onderzoek naar neuroblastoom. Ik ben zelf onderzoeker (weliswaar op een geheel ander terrein) en was net mijn oudste dochter verloren aan neuroblastoom. Ik zag het ook als een kans om in contact te blijven met lotgenoten. Er wordt boeiend en belangwekkend onderzoek gedaan naar neuroblastoom en nu binnen het onderzoeksteam van Villa Joep zit ik bij dat onderzoek op de eerste rang.

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Mijn oudste dochter Britt bleek in 2014 neuroblastoom te hebben: stadium 4, hoog risico. Ze was toen al zeven jaar, een ‘oude’ patient. We wisten niet waar we het moesten zoeken. We hadden zoveel vragen. Via mijn werk kwam ik in contact met Hera Lichtenbeld (nog altijd vrijwilliger bij Villa Joep en collega bij het onderzoeksteam). Zij verwees mij binnen Villa Joep naar Evelien Huising, dat allemaal binnen de eerste maand na diagnose.

 

Waar ben je trots op binnen je activiteiten voor Villa Joep?

Echt trots op mijn eigen werkzaamheden voel ik me nog niet. Ik merk dat ik nog veel moet leren binnen Villa Joep, binnen het onderzoeksteam en breder over de organisatie. Ik ben wel trots op Villa Joep, hoe ze met alleen vrijwilligers zoveel geld weten in te zamelen voor onderzoek naar neuroblastoom. Dat onderzoek is echt van hoge kwaliteit en biedt wezenlijk perspectief op een toekomst waarbij alle kinderen met neuroblastoom kunnen worden genezen. Dat is enorm hoopvol. Als ouder van een kindje met neuroblastoom weet ik hoe belangrijk dat is.

 

Terug naar alle vrijwilligers