Mare Groeneveld

Bij de vrolijke Mare wordt in de zomer van 2014, zij is dan bijna 2, neuroblastoomkanker vastgesteld nadat zij voor de 2e keer een status epileptica heeft gehad. Na veel onderzoeken blijkt dat de ziekte een bijverschijnsel van een ondergelegen genetische afwijking in het phox2b gen is, die tot het centraal congenitaal hypoventilatie syndroom leidt.

 

Hoe moeilijk de situatie ook is, Mare heeft het geluk dat de neurblastoomkanker milder is dan men meestal ziet. Voor de genetische afwijking heeft Mare nachtbeademing nodig. Vier van de zeven tumoren worden operatief verwijderd. Mare is nu 6 en wordt elk half jaar gecontroleerd. Ze is niet schoon en zal ze dat naar verwachting ook niet worden maar de tumoren lijken stabiel en uitgerijpt.

 

Oktober 2018 

 

Mare Groeneveld

 

Terug naar alle Helden