#32 | Gerichte remming en afbraak van AURKA als beginpunt voor combinatietherapie bij neuroblastoom

Bij veel soorten (kinder)kanker zijn normale ontwikkelprocessen verstoord. De factoren die hierin een rol spelen worden gezien als mogelijke doelwitten voor effectievere en minder toxische behandelingen. Er wordt daarom veel onderzoek gedaan naar manieren om gericht specifieke cellen te herkennen en aan te kunnen vallen, wat een innovatieve en doelgerichte benadering kan vormen voor behandeling.

 

De opties voor deze doelgerichte precisietherapieën zijn echter beperkt. In het voorgaande, ook door Villa Joep gesteunde, project werd gefocust op het doelwit met als codenaam AURKA, waarvan het belang in neuroblastoom al in voorgaande studies werd aangetoond. Recent werd een belangrijk nieuw medicijn ontwikkeld tegen AURKA. Deze wordt momenteel in een fase I klinische trial getest voor neuroblastoom patiënten met teruggekeerde ziekte of therapie-resistentie. Met het eerdere project werden

  • heel selectieve en potente PROTACs ontwikkeld om AURKA af te breken en
  • synergistischemedicijncombinaties geïdentificeerd.

 

In dit nieuwe project wordt beoogd deze realisaties verder uit te bouwen, met als doelstelling om: 

  1. de verdere ontwikkeling van geoptimaliseerde AURKA PROTACs voor het testen van de anti-tumor activiteit van deze nieuwe medicijnen in muizen/testen in vivo
  2. een grondige fenotypische en moleculaire analyse van de geïdentificeerde synergistische medicijninteracties met AURKA remming/afbraak
  3. het potentieel van farmacologische AURKA remming/afbraak te bestuderen als aanknopingspunt voor immuuntherapie in neuroblastoom

 

Samengevat, de overtuiging is dat er met het onderzoek een sterk overtuigend pre-klinisch datapakket aangeleverd kan worden dat nodig is om deze nieuw geïdentificeerde medicijncombinaties te testen in een klinische setting.

 

Projectgegevens

Onderzoek #32 Gerichte remming en afbraak van AURKA als beginpunt voor combinatietherapie bij neuroblastoom
Onderzoeksleider(s) Prof. Dr. Kaat Durinck
Locatie UGent
Gestart 1 januari 2024
Looptijd 4 jaar
Kosten € 321.000