Alex van Eijk

Actief sinds 2014
Functie Fondsenwerving zakelijk

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Het is een fantastisch initiatief van Leontien, de moeder van Joep. Als zij dit kan opbrengen dan moet ik dat zeker kunnen.
Er gaan nog steeds veel te veel kinderen dood in verband met neuroblastoom. Dat moet stoppen.
 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Doordat wij advertenties zagen van Villa Joep op TV. Toen onze zoon 30 jaar geleden neuroblastoom had, bestond Villa Joep nog niet. 

 

Waar ben je trots op binnen je activiteiten voor Villa Joep?

Het vertellen over de ziekte en het verloop. Mensen informeren zodat zij ook mee willen strijden tegen neuroblastoom. En natuurlijk dat zij acties organiseren en dan daarmee geld ophalen wat 100% naar onderzoek gaat! Dat ik hele groepen mijn verhaal vertel en zij allen muisstil luisteren en daarna enthousiast worden!

 

Terug naar alle vrijwilligers