Andrea van der Helm

Actief sinds december 2023
Functie HRM

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Ik voel een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidzorg en welzijn van kinderen en gezinnen. Daarnaast spreekt de missie van Villa Joep om neuroblastoom uit de wereld te helpen mij aan. Door als vrijwilliger aan de slag te gaan kan ik hier een steentje aan bijdragen.

 

Hoe ben je bij Villa Joep terecht gekomen?

Op LinkedIn zag ik een oproep van Villa Joep waarin zij aangaven op zoek te zijn naar een vrijwilliger met kennis van het HR domein. Hier heb ik op gereageerd.