Björn Weertman

Actief sinds december 2022
Functie Bestuur, portefeuille 'Middelen'

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Een organisatie met een belangrijke en waardevolle missie en visie waarbij ik vanuit mijn specifieke kennis en ervaring een impactvolle bijdrage kan leveren in het belang van de kinderen die met neuroblastoom zijn geconfronteerd

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Via mijn partner die eerder vrijwilliger was.

 

Waar ben je trots op binnen je activiteiten voor Villa Joep?

De inzet en het commitment van alle vrijwilligers die zich continu inzetten voor en in het belang van Villa Joep, waarbij 100% van alle inkomsten aan doelbesteding en onderzoek worden besteed