Cees Docter

Actief sinds 2014
Functie Administrateur en financiële man

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Na het overlijden van mijn kleindochter Anna in 2008 hebben mijn vrouw en ik acties gevoerd voor Villa Joep. Toen er een vacature kwam voor administrateur heb ik, gezien mijn werkzaamheden in een vorig leven (registeraccountant en jurist) naar deze functie gesolliciteerd. 

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Ik ben in aanraking gekomen met Villa Joep tijdens de ziekte en het overlijden van mijn kleindochter Anna in 2008.

 

Waar ben je trots op binnen je activiteiten voor Villa Joep?

Ik ben de vraagbaak voor de hele organisatie over de stand van de donaties, onderzoeken, maandelijkse rapportering aan het bestuur, etc.

 

Terug naar alle vrijwilligers