Donna Steijn

Actief sinds 2018
Functie Marketing & Communicatie 

Sinds november 2018 ben ik officieel vrijwilligster geworden van Villa Joep, maar eigenlijk al mijn hele leven actief bezig met de organisatie ;)

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Villa Joep is opgericht na het overlijden van mijn broertje Joep. Ik was 6 toen hij overleed en ben dus eigenlijk al mijn hele leven betrokken bij de organisatie. Al sinds kleins af aan heb ik meegekregen hoe mijn ouders en zoveel andere lieve mensen zich hebben ingezet om de ziekte neuroblastoom uit de wereld helpen en hier ben ik ongelofelijk trots op. Het is een vreselijke ziekte en onderzoek is hard nodig. Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe mensen die wel of juist niet in aanraking zijn gekomen met de ziekte zich inzetten.

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Zoals hierboven vermeld ben ik in aanraking gekomen met Villa Joep nadat mijn ouders de stichting hebben opgericht. Van vergaderingen tot aan grote evenementen, ik heb het harde werken en de inzet vanaf het begin meegemaakt!

 

Waar ben je trots op binnen je activiteiten voor Villa Joep?

Ik ben vooral trots op het feit dat mijn ouders, maar ook iedere andere vrijwilliger zoveel doorzettingsvermogen toont. Ik vind het altijd erg leuk om te helpen op evenementen en mij bezig te houden met het vergroten van de naamsbekendheid van de organisatie door middel van onze online platformen. Ik denk dat hier mijn sterke kant ligt en hoop een klein beetje bijdrage te kunnen leveren aan dit prachtige doel wat we alleen met zijn allen kunnen behalen.

 

Terug naar alle vrijwilligers