Ernest van Deijl

Actief sinds 2012
Functie Hoofd afdeling Middelen

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Had altijd al het plan mij, na mijn werkzame leven, in te zetten als vrijwilliger bij een 100% vrijwilligersorganisatie. Door de ziekte van mijn kleinzoon Jayden en de gevolgen daarvan heb ik voor Villa Joep gekozen.

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Via families/lotgenoten en ronde tafel bijeenkomsten.

 

Waar ben je trots op binnen je activiteiten voor Villa Joep?

Ik ben er trots op dat Villa Joep in grote mate bijdraagt aan onderzoek naar de mogelijke behandeling(en) van neuroblastoom door de inzet van louter vrijwilligers. Ik ben ervan overtuigt dat deze inzet uiteindelijk bijdraagt aan het ontwikkelen van effectieve behandeling(en).

 

Terug naar alle vrijwilligers