Eveline de Boer

Actief sinds december 2020
Functie Medewerker Familie Support

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Voor mij is Villa Joep een fijne organisatie waar ik me zo begrepen en gesteund voel. Wat Villa Joep heeft bereikt met alleen vrijwilligers is iets om trots op te zijn. Omdat er helaas nog geen goede behandeling is die voor alle kinderen werkt, wil ik mij helpen inzetten om dit mogelijk te maken.


Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Mijn dochtertje Ruby heeft neuroblastoom gehad. Ik heb kennis gemaakt in het Wilhelmina Kinderziekenhuis met Evelien Huising-Mechielsen, destijds vrijwilliger bij Villa Joep. Zij is een enorme steun geweest voor ons.

 

Terug naar alle vrijwilligers