Fenny Beuze

Actief sinds mei 2022
Functie vrijwilliger binnen de afdeling families

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Ik wil graag andere ouders/gezinnen helpen en bijstaan in een moeilijke periode in hun leven, ook omdat ikzelf goed weet hoe het is om in zo’n situatie te zitten.

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Eén van onze dochters is survivor neuroblastoom stadium 4

  

Terug naar alle vrijwilligers