Gitty Pieket

Actief januari 2024
Functie medewerker familie support

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Ik heb zelf toen ik baby was neuroblastoom gehad.

Hoe ben je bij Villa Joep terecht gekomen?

Via het optreden van Racoon.