Robin Kenselaar

Actief sinds september 2022
Functie Raad van Advies

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

In de eerste plaats om het doel van Villa Joep! Daarbij natuurlijk ook om de enthousiaste mensen die ik inmiddels ken die voor Villa Joep werken.

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Via mijn vrouw, Saskia, die al meer dan 10 jaar bij Villa Joep betrokken is