Sponsoring nieuw onderzoek

04-06-2018

Villa Joep steunt met bijna € 259.000 een meerjarig project van onderzoekers Max van Noesel, Jan Molenaar en Lieve Tytgat van het Prinses Máxima Centrum.
Het project bouwt verder op eerder (ook door Villa Joep gesteund) onderzoek en bestaat uit twee deelprojecten.

Het ontstaan, de ontwikkeling en het verloop van neuroblastoom

In het eerste deelproject proberen bovengenoemde onderzoekers neuroblastoom beter te begrijpen door de klinische en biologische kenmerken van neuroblastoom te beschrijven en te vergelijken met de normale ontwikkeling van het sympathische zenuwstelsel.

Neuroblastoom is divers. Het ene neuroblastoom is het andere niet. Zo kan de prognose bij uitgezaaide neuroblastoom variëren van zeer gunstig tot zeer ongunstig. Maar alle vormen van neuroblastoom ontstaan uit voorlopers van het sympathische zenuwstelsel. Ergens gaat er iets mis bij de vroege, embryonale ontwikkeling van dit deel van het autonome zenuwstelsel. Maar wat dat ‘iets’ is, wanneer een defect optreedt en hoe dit zich verhoudt tot de verschillende verschijningsvormen van neuroblastoom is nog onduidelijk. Onderzoek naar deze vragen belooft nieuwe kennis over waarom neuroblastoom soms zo makkelijk en soms helaas zo moeilijk te behandelen is.

Het belang van GD2 bij diagnose en prognose van neuroblastoom

In het tweede deelproject bestuderen Max van Noesel, Jan Molenaar en Lieve Tytgat de rol van ganglioside 2 (GD2) en de waarde van het anti-GD2-antilichaam bij de diagnose van neuroblastoom en het voorspellen van het ziekteverloop.

GD2 is een eiwit dat bij neuroblastoom ongewoon veel voorkomt aan het oppervlak van de kankercel. Dat maakt van GD2 niet alleen een goede aanwijzing dat er überhaupt sprake is van neuroblastoom, maar ook een geschikt doelwit voor behandeling.

Tot voor kort kregen de Nederlandse kinderen met neuroblastoom immuuntherapie in het Children’s Hospital of Philadelphia in de Verenigde Staten. In totaal zijn er negenenveertig kinderen in Philadelphia behandeld met dinutuximab (Ch14.18), een anti-GD2-antilichaam dat bindt aan GD2, waardoor het immuunsysteem neuroblastoom ‘ziet’ en vernietigt. Max van Noesel en collega’s zullen de klinische uitkomsten van deze Nederlandse groep kinderen vergelijken met die van patiënten die eerder met deze immuuntherapie zijn behandeld. Zijn de uitkomsten vergelijkbaar?

Het anti-GD2-antilichaam kan ook worden gebruikt om in het laboratorium tumorcellen zichtbaar te maken. Met het antilichaam kunnen de neuroblastoomcellen in tumorweefsel worden gekleurd. Hierbij is de vraag of dit informatie oplevert waarmee het ziekteverloop kan worden voorspeld. Met bewaard tumorweefsel van de negenenveertig kinderen die immuuntherapie hebben gekregen in de Verenigde Staten zal deze vraag in eerste instantie worden onderzocht.

Tot slot. Het anti-GD2-antilichaam kan licht radioactief worden gemaakt. Dit betekent dat het in principe ook kan worden gebruikt bij het zichtbaar maken van tumoren in de patiënt. Deze scan belooft een veel hogere resolutie te hebben dan de nu regulier toegepaste MIBG-scan. In een eerste kleinschalige studie zullen de onderzoekers de toepasbaarheid van de ‘antilichaam-scan’ toetsen en inschatten of deze scans helpen bij het stellen van een diagnose.

Samengevat, het overkoepelende project richt zich op (1) het beter begrijpen van het ontstaan van neuroblastoom en (2) het inschatten van de waarde van GD2 (en het antilichaam) voor diagnose van neuroblastoom en voorspellen van het ziekteverloop.

Sinds kort nemen onderzoekers ons mee in hun lab. Bekijk hun vlogs hier

Nog veel meer over onderzoek

 


Terug naar het overzicht

Op de hoogte blijven?

4x per jaar verschijnt de Villa Joep nieuwsbrief boordevol onderzoeksinformatie, achtergronden en nieuws over acties van onze stichting!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.