Terugblik Scientific Progress Meeting 2022

Op donderdag 22 december 2022 was de jaarlijkse Scientific Progress Meeting van Villa Joep, dit jaar weer live in plaats van online. In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht deelden onderzoekers de laatste inzichten op het gebied van neuroblastoom.

 

Fundamenteel

De middag begon met een welkomstwoord door Arjan Koop die reflecteerde op 2022 en de plannen van Villa Joep voor 2023 deelde. Daarna volgden acht presentaties vanuit verschillende onderzoeksgroepen en –instellingen, waarbij hoopvolle resultaten op zowel fundamenteel als klinisch vlak gedeeld werden. Zo sprak Ellen Westerhout (Amsterdam UMC) over het werk van haar groep naar het vinden van modellen die (resistente) cellen isoleren die na behandeling van neuroblastoom achterblijven in het lichaam. Josephine Strijker (Prinses Máxima Centrum) vertelde over de manier waarop zij onderzoekt hoe tumoren het immuunsysteem onderdrukken – belangrijk, omdat dit hopelijk leidt tot optimale immuuntherapie. Leron Kok (Prinses Máxima Centrum) sprak over het identificeren van neuroblastoom-specifieke circulaire RNAs in tumorweefsel en bloedplasma, waarbij hij onderzoekt of deze circRNAs kunnen functioneren als biomarkers voor diagnostiek en het monitoren van behandeling. Franki Speleman (Universiteit Gent) gaf een upate over twee baanbrekende onderzoeksprojecten die beiden zijn gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke bladen, waar hij en zijn groep de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt.

 

Klinisch

Simon Krols (Universiteit Gent) maakte de vertaalslag naar klinisch onderzoek en vertelde over zijn werk op nieuwe therapeutische middelen voor neuroblastoom. Vervolgens gaf Marjolein Stip (UMC Utrecht) een update over haar werk naar immunotherapie. Haar onderzoeken focussen zich op het vinden van een nieuwe manier van immunotherapie, die net zo effectief, maar minder pijnlijk is voor de patiënten. Nina Gelineau (Prinses Máxima Centrum) deelde de resultaten van haar studie in een Duits-Nederlandse patiëntenpopulatie, waarin ze met minimale residual disease (MRD)-diagnostiek de hoeveelheid tumorcellen in bloedplasma en beenmerg vaststelde. Als laatste sprak Fabian Schuurmans (Prinses Máxima Centrum) over nieuwe combinatietherapieën voor neuroblastoma, waarbij Fabian zich richt op deze therapieën in bifunctionele antilichamen.

 

Tenslotte

De Scientific Progress Meeting liet opnieuw zien dat er veelbelovend onderzoek wordt gedaan naar het mogelijk maken van de genezing van neuroblastoma. We kijken uit naar de volgende editie van de Scientific Progress Meeting in november, waarbij er ongetwijfeld weer mooie resultaten gedeeld worden.