Maurice Boogerd

Actief sinds februari 2020
Functie
Bestuurslid | Voorzitter
Verantwoordelijk voor
 Fondsenwerving & Families

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Na het overlijden van onze zoon Wessel vond ik het fijn en belangrijk om ook mijn steentje bij te dragen om het onderzoek naar neuroblastoom te ondersteunen.

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Onze zoon Wessel kreeg in december 2016 de diagnose neuroblastoom. In de periode die volgde maakte we kennis met Villa Joep.

 

Waar ben je trots op binnen je activiteiten voor Villa Joep?

Ik vind het fantastisch dat we met elkaar - allemaal vrijwilligers - ons inzetten om het ultieme doel te bereiken: alle kinderen met neuroblastoom moeten kunnen genezen. 

 

Terug naar alle vrijwilligers