Kirsten van Rhijn

Actief sinds Januari 2023
Functie Coördinator fondsenwerving

 

Waarom heb je ervoor gekozen je in te zetten voor Villa Joep?

Ik heb ervoor gekozen om me in te zetten voor villa Joep, omdat ik van dichtbij heb meegemaakt hoe onze vrienden, Maurice en Mari-Elze hun Wessel verloren aan neuroblastoom. Dit zouden ouders niet mee moeten maken. Ik zeg altijd tegen Mari-Elze, ik zou graag wat voor jullie doen. Op deze manier kan ik me inzetten voor villa Joep, een stichting die ontzettend belangrijk is om onderzoek te blijven doen naar Neuroblastoom.

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met Villa Joep?

Door Maurice, Mari-Elze en ons vriendje Wessel.

 

Waar ben je trots op binnen je activiteiten voor Villa Joep?

Ik vind het fijn dat ik me in kan zetten voor deze stichting met de bedoeling om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Meer geld betekent meer onderzoek, meer onderzoek betekent, hopelijk, betere genezing van neuroblastoo